Wykorzystanie laboratorium i-Lab2 w rozwijaniu kompetencji kluczowych

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2016
Autorzy
Długosz, Agnieszka
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
W artykule przedstawiono możliwość rozwijania kompetencji kluczowych potrzebnych na współczesnym rynku pracy tj. umiejętność myślenia twórczego, porozumiewania się, pracy w grupie, uczenia się oraz kompetencji informatycznych, wykorzystując w tym celu laboratorium innowacji i-Lab2.
The paper presents the possibility of key competences development needed in today’s labor market, i.e. the ability of creative thinking, communication, team work, learning and competences, using the innovation i-Lab2.
Opis
Słowa kluczowe
kompetencje kluczowe , laboratorium innowacji , key competences , laboratory of the innovation
Cytowanie
Edukacja – Technika – Informatyka nr 4(18)/2016, s. 257–262