Opieka nad osobą z chorobą Alzheimera - kierunki wsparcia opiekuna rodzinnego

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2019
Autorzy
Szluz, Beata
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Abstrakt
Caring for a person with Alzheimer’s disease is not only exhausting physically and emotionally, but it can also cost a lot. This problem is becoming particularly important in the face of the ageing process of individuals, societies, and the systematically growing number of people with Alzheimer’s disease. Caring for a person with AD poses a high risk of decreased quality of life, it is especially true with regard to family caregivers who are emotionally related to the patient. The paper aims to present difficulties encountered by family caregivers of people with Alzheimer’s disease and directions of support.
Opieka nad osobą z chorobą Alzheimera jest nie tylko wyczerpująca fizycznie i psychicznie, ale także kosztowna. Problem ten nabiera szczególnego znaczenia wobec procesu starzenia się jednostek, społeczeństw i systematycznie zwiększającej się liczby osób chorych. Sprawowanie opieki nad osobą z chorobą Alzheimera stwarza wysokie ryzyko obniżenia jakości życia przede wszystkim opiekunów rodzinnych silnie związanych emocjonalnie z chorym. W artykule podjęto próbę ukazania trudności, z którymi spotykają się rodzinni opiekunowie osób z chorobą Alzheimera oraz kierunków wsparcia.
Opis
-
Słowa kluczowe
family , family caregiver , social support , chronic illness , Alzheimer's disease , rodzina , opiekun rodzinny , wsparcie społeczne , choroba przewlekła , choroba Alzheimera
Cytowanie
B. Szluz, Opieka nad osobą z chorobą Alzheimera - kierunki wsparcia opiekuna rodzinnego [w:] Praca socjalna w środowisku i dla środowiska. Wyzwania, działania, efekty, red. H. Guzy-Steinke, A. Rutkowska, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2019, s. 255-264.