Продовольственный рынок украины: проблемы и перспективы развития

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2006-12
Autorzy
Радева, Марина Николаева
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
MITEL
Abstrakt
W opracowaniu rozważane są kwestie zaopatrzenia ludności Ukrainy w artykuły żywnościowe. Zdefiniowane są warunki tworzenia rynku artykułów spożywczych. Analizie poddane są tendencje rozwoju rynku żywnościowego.
Questions of providing a population of Ukraine by foodstuffs are considered. Conditions of forming a food market are definite. Tendencies of food market development are analyzed.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 9 (2006), s. 261-268