Wybrane uwarunkowania występowania syndromu NIMBY

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2010
Autorzy
Frączek, Paweł
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Kraje podejmujące działania służące unowocześnieniu sektora energii niejednokrotnie podczas realizacji projektów inwestycyjnych w sektorze napotykają w swych działaniach opór części społeczeństwa związany z wystąpieniem syndromu NIMBY. Przełamywanie tego oporu jest jednym z warunków realizacji inwestycji. W artykule scharakteryzowano istotę syndromu NIMBY oraz pokazano uwarunkowania związane z jego występowaniem. W końcowej części artykułu przedstawiono zbiór działań, które mogą umożliwić przezwyciężenie oporu społecznego związanego z wystąpieniem tego zjawiska.
Countries undertaking the task of modernizing their energy sectors often have to face some public opposition connected with the NIMBY syndrome. Overcoming this resistance to project development is a crucial factor in successful realization of tasks. The paper discusses the nature of NIMBY and what factors lead to its occurrence. The final part presents some ideas which might help overcome the opposition demonstrated by NIMBY advocates.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 17 (2010), s. 314–324