Koncepcja systemu telemedycznego z komunikacją głosową służącego do przypominania i zdalnej kontroli zażywania leków przez pacjentów geriatrycznych i psychiatrycznych

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2014
Autorzy
Maciura, Łukasz
Iwanicka - Maciura, Anna
Lasek, Piotr
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Przegląd Elektrotechniczny
Abstrakt
Artykuł przedstawia koncepcję systemu telemedycznego służącego do przypominania i zdalnej kontroli zażywania leków przez pacjentów geriatrycznych i psychiatrycznych. Motywację do powstania koncepcji systemu stanowią problemy pacjentów geriatrycznych i psychiatrycznych związane z zapominaniem o regularnym zażywaniu leków. Głosowy sposób komunikacji z pacjentem został wybrany z uwagi na ewentualne trudności takich pacjentów w posługiwaniu się aplikacjami z interfejsem graficznym.
Opis
Słowa kluczowe
system telemedyczny , komunikacja głosowa , geriatria , psychiatria
Cytowanie