Evolution of the EU Agrarian Model (Directions of Modelling for Ukraine)

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2008-06
Autorzy
Chuzhykov, Viktor
Vinska, Oksana
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Authors take a view of the problem of the EU agrarian model evolution caused by the transition of the organization to the neoliberal model of development. The influence of the price support mechanism on the customers and producers of agrarian products is considered as well as the impact of agrarian policy instruments modernization on the CAP expenditure is analyzed. Realization of Ukrainian agrarian policy in the European context is examined.
Autorzy podejmują problem ewolucji modelu agrarnego UE wywołanego transformacją tej organizacji w kierunku neoliberalnego modelu rozwojowego. Rozważają wpływ na konsumentów i producentów interwencji w mechanizm kształtowania cen produktów rolnych, jak również analizują oddziaływanie modernizacji instrumentów polityki rolnej na wydatki WPR. Badaniom poddają także realizację ukraińskiej polityki rolnej w kontekście europejskim.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 12 (2008), s. 85-97