Utilization of Statistical Methods in the Evaluation of the Business Environment of Slovakia

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2015
Autorzy
Kuzmišinová, Viera
Kuzmišin, Peter
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
The paper presents some possibilities for the utilization of basic statistical methods in the evaluation of the business environment in Slovakia: i.e. index analysis to identify strengths and weaknesses of the business environment (BE), time series analysis for the knowledge of state and development of BE, cluster analysis to classify the level of BE quality and growth potential of Slovak regions, regression and correlation analysis to determine dependencies between business conditions and the state of the business sector. A database for statistical processing is created from numerical values of business environment index, respectively from index of regional business environment published by Business Alliance of Slovakia (PAS) and numerical evaluation of the business environment in Slovakia by international indices: Global competitiveness index (GCI), Doing Business index (DBI), Economic Freedom index (EFI). Quantified outputs about the state and development of BE provide the architects of national and regional policies, with documents for the formation of basic priorities, strategies and programs to improve regulation of BE and thus streamlining business practices in Slovakia.
W pracy przedstawiono możliwości wykorzystania podstawowych metod statystycznych w ocenie środowiska biznesowego na Słowacji, w tym: analizy wskaźnikowej, w celu identyfikacji mocnych i słabych stron otoczenia biznesowego (BE), analizy szeregów czasowych, w celu pozyskania wiedzy nt. stanu i rozwoju BE. Ponadto wykorzystano analizę skupień w celu sklasyfikowania jakości BE oraz potencjału wzrostu słowackich regionów. Przeprowadzone analiza korelacji oraz regresji posłużyły do określenia zależności między warunkami biznesowymi a stanem sektora biznesowego.
Opis
Słowa kluczowe
business environment , statistical methods , analysis , strategy , Slovakia , środowisko biznesowe , metody statystyczne , analiza statystyczna , strategia , Słowacja
Cytowanie
Michał Gabriel Woźniak, Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 44(4) cz.1/2015, s. 297-310