Przemiany osadnicze nad dolnym odcinkiem górnej Wisły w epoce brązu i wczesnej epoce żelaza

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2015
Autorzy
Rajpold, Wojciech
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Fundacja Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego 35-016 Rzeszów, ul. Hoffmanowej 8 tel. 17 872 15 81
Abstrakt
Jest to streszczenie (w języku polskim i angielskim) książki pt. Przemiany osadnicze nad dolnym odcinkiem górnej Wisły w epoce brązu i wczesnej epoce żelaza, która ukazała się drukiem w serii Collectio Archeologica Ressoviensis
Opis
Słowa kluczowe
Tarnobrzeska kultura łużycka, kultura pomorska, kultura trzciniecka, kultura mierzanowicka, archeologia osadnictwa, demografia, migracje, wschodnie wpływy, epoka brązu, wczesna epoka żelaza, Tarnobrzeg, Sandomierz, Przemiany ludnościowe
Cytowanie
W. Rajpold 2015