National Welfare Increment as the Imperative Institutional Determinant of Regional Systems’ Development in the Innovative Processes’ Globalization Context

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2012
Autorzy
Aleshin, Valery
Lazareva, Elena
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
In the article innovation-reproductive and rent-generating function of national welfare is exposed, complex analysis of the results of system parametristic indication of the strategy of national welfare development in the regional innovation economic growth interests on the author’s set of instruments ground is conducted.
Przedmiot opracowania stanowią funkcje innowacyjno-reprodukcyjne oraz korzyściotwórcze bogactwa narodowego. W oparciu o autorski zestaw narzędzi przeprowadzona została szczegółowa analiza rezultatów wykorzystania systemu parametrycznych wskaźników w strategii rozwoju dobrobytu, która jest ukierunkowana na regionalny wzrost gospodarczy bazujący na innowacjach.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 28 (2012), s. 145–152