Językowy obraz pracy w opinii studentów (na podstawie badań ankietowych)

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2020
Autorzy
Zawadzka, Dominika
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Praca jest ważną wartością w życiu każdego człowieka. W ostatnich latach zaszło wiele znaczących zmian społecznych, które zmieniły spojrzenie wielu osób na tę wartość. Współcześni pracownicy są o wiele bardziej oddani swojej pracy i wykonują ją z pasją. Jednak prowadzi to także do większego skupiania się na osiąganiu sukcesów w życiu zawodowym, karierze oraz zarabianiu pieniędzy. Wszystkie te zmiany uwidaczniają się w języku. W niniejszym artykule zaprezentowane zostały badania ankietowe przeprowadzone wśród studentów, obrazujące ich spojrzenie na pracę jako wartość, ocenę jej ważności oraz poglądy młodych osób na zmiany, jakie zaszły w ciągu ostatnich lat w postrzeganiu pracy.
Work is an important value in everybody’s lives. In the last years some important changes had taken place, which initiated different social view on work. XXI century workers are more comiteed to their jobs, practising their profession with real passion, but also are focused more on success, career and earning a lot of money. Modern view of work could be seen mostly in language. In this article it is presented how students see work as a value and in what linguistic way they talk about it. The research includes changes about view of work which students notcied in the past few years, their own opinions about modern labour market and importance of work nowadays.
Opis
Słowa kluczowe
wartość , praca , badania ankietowe , value , valuation , linguistic view of work , questionnaire opinion
Cytowanie
red. Maria Krauz, Agnieszka Myszka, Robert Słabczyński, Głos – Język – Komunikacja. Tom 7. Wartości i wartościowanie w XXI wieku, s. 86–95