Sprawozdanie z realizacji projektu MNiSW „Nie mów do mnie ENIGMAtycznie”

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2018
Autorzy
Warchoł, Tomasz
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Treść artykułu stanowi sprawozdanie merytoryczne z realizacji projektu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego realizowanego w ramach programu Uniwersytet Młodego Odkrywcy. Projekt realizowany był przez Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Pedagogiczny, Zakład Dydaktyki Ogólnej i Systemów Edukacyjnych i dotyczył algorytmiki i szyfrowania danych. Swoim zasięgiem projekt objął całe woj. podkarpackie.
Due to the fact that the Ministry of Science and Higher Education implemented the Youth University as part of the program. The project was carried out by the University of Rzeszów, the Pedagogy Faculty, the General Teaching and Educational Systems Department and deals with algorithms and data encryption. The entire province of Podkarpackie covered the project’s reach.
Opis
Badania zrealizowane w Laboratorium Zagadnień Społeczeństwa Informacyjnego w Pracowni Technologii LLL (Life Long Learning).
Słowa kluczowe
raport , Uniwersytet Młodego Odkrywcy , edukacja , dydaktyka , report , University of Young Explorers , education , didactics
Cytowanie
Edukacja – Technika – Informatyka nr 2(24)/2018, s. 122–126