Znaczenie BIP dla tworzenia i funkcjonowania społeczeństwa informacyjnego w Polsce. Stan obecny i perspektywy rozwoju

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2013
Autorzy
Nucińska, Joanna
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Zakres i szybkość ujawniania informacji publicznych jest istotna dla kontroli społecznej. Prawo przewiduje różne sposoby ich udostępniania, jednak w kontekście budowy społeczeństwa informacyjnego (SI) w Polsce oraz wykorzystywania ICT, na szczególną uwagę zasługuje BIP – Biuletyn Informacji Publicznej, prowadzony jako system ujednoliconych stron internetowych. Po wprowadzeniu w problematykę definiowania i pomiaru SI w artykule scharakteryzowano BIP jako źródło informacji dla społeczeństwa, oceniono jego obecne znaczenie dla SI w Polsce oraz wskazano warunki rozwoju elektronicznych form udostępniania informacji publicznych.
The extent and speed of disclosing information about public affairs is essential for the social control. Legislation provides various methods of releasing information to the public, but in context of the information society (SI) and ICT in Poland, particularly noteworthy is Public Information Bulletin (BIP), run as the system of standardized websites. After introducting the problems of SI defining and measuring, BIP is characterized as a source of information for the society. The aim of this paper is to evaluate present importance of BIP for SI in Poland and to identify development prospects of information publicly accessible in the Internet.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 32 (2013), s. 233–246