Model prawny współdziałania organów administracji publicznej w systemie zarządzania kryzysowego. Zagadnienia wybrane

dc.contributor.authorOlejniczak-Szałowska, Ewa
dc.date.accessioned2022-03-09T11:17:10Z
dc.date.available2022-03-09T11:17:10Z
dc.date.issued2021
dc.description.abstractArtykuł dotyczy ukształtowania modelu współdziałania władz publicznych na gruncie ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym. Regulacja ta normuje zadania administracji publicznej, Sił Zbrojnych oraz obowiązki właścicieli i posiadaczy infrastruktury krytycznej. Zawiera charakterystykę i ocenę zasad, zakresu, form i trybu podejmowania działań wspólnych przede wszystkim w obszarze przedsięwzięć planistycznych określonych jako planowanie cywilne. Model, o którym mowa, wart jest analizy ze względu na szczególnie ważny społecznie cel podejmowania działań wspólnych oraz zróżnicowanie podmiotów i łączących ich więzi w procesie współdziałania. Należy podkreślić, że więzi te łączą organy administracji publicznej zarówno na szczeblu centralnym, jak i terytorialnym, w układzie poziomym i pionowym, zarówno organy administracji rządowej, jak i samorządu terytorialnego.pl_PL.UTF-8
dc.description.abstractThe paper concerns the model of collaboration of public authorities on the grounds of the Emergency Management Act of 26 April 2007. This act regulates the tasks of the public administration, The Armed Forces and the obligations of the critical infrastructure owners and possessors. The paper characterizes and evaluates the rules, scopes, forms and procedures of undertaking the common actions within the field of civil emergency planning. The model is worthy of analysis because the aim of undertaking the actions is of high importance to the society. Another reason is the diversity of bodies involved and the variety of links connecting them in course of collaboration. It should be emphasized that these links connect the public administration organs both on the central and the territorial level, in the horizontal and vertical arrangement, and involve both organs of government and organs of self-government.pl_PL.UTF-8
dc.identifier.citationActa Iuridica Resoviensia, nr 3 (34) 2021, s. 260–275pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi10.15584/actaires.2021.3.19
dc.identifier.issn2720-0574
dc.identifier.urihttp://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/7485
dc.language.isopolpl_PL.UTF-8
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiegopl_PL.UTF-8
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectzarządzanie kryzysowepl_PL.UTF-8
dc.subjectplanowanie cywilnepl_PL.UTF-8
dc.subjectinfrastruktura krytycznapl_PL.UTF-8
dc.subjectwspółdziałanie w systemie zarządzania kryzysowegopl_PL.UTF-8
dc.subjectemergency managementpl_PL.UTF-8
dc.subjectcivil emergency planningpl_PL.UTF-8
dc.subjectcritical infrastructurepl_PL.UTF-8
dc.subjectcollaboration within the emergency management systempl_PL.UTF-8
dc.titleModel prawny współdziałania organów administracji publicznej w systemie zarządzania kryzysowego. Zagadnienia wybranepl_PL.UTF-8
dc.typearticlepl_PL.UTF-8
Pliki
Oryginalny pakiet
Aktualnie wyświetlane 1 - 1 z 1
Ładowanie...
Obrazek miniatury
Nazwa:
19 olejniczak-szałowska-model prawny.pdf
Rozmiar:
477.87 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Opis:
Pakiet licencji
Aktualnie wyświetlane 1 - 1 z 1
Ładowanie...
Obrazek miniatury
Nazwa:
license.txt
Rozmiar:
1.22 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Opis: