Czy można liczyć na zasadniczy zwrot w polityce gospodarczej, tak aby była ukierunkowana na zwiększanie spójności społecznej?

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2014
Autorzy
Tomkiewicz, Jacek
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
W opracowaniu wskazuje się, że polityka gospodarcza prowadzona w ciągu ostatnich co najmniej 20 lat bardzo mocno przyczyniła się do ukształtowania takiej struktury dochodów, jaka powoduje powstawanie nierównowag makroekonomicznych, których następstwem był kryzys finansowy z roku 2007. Sytuacja gospodarcza, jaka ukształtowała się w ostatnich latach nie pozwala oczekiwać, że w polityce gospodarczej nastąpi zasadniczy zwrot w kierunku troski o spójność społeczną. Uzależnienie rządów od rynków finansowych powoduje dużą trudność w prowadzeniu aktywnej polityki podatkowej, a ekspansywne zachowanie banków centralnych przekłada się na niski koszt kapitału tylko dla ograniczonej liczby podmiotów gospodarczych.
The goal of the text is to show that economic policy which has been conducted in the last 20 years contributed a lot to the unsustainable structure of income in the major economies, what should be seen as a structural cause of financial crisis from year 2007. When one looks at current economic situation, it is hard to predict major shift in economic policy towards taking care of social cohesion. Huge level of public debt and addiction of the governments to the mood of financial markets does not allow to think about active tax policy which should for example include introduction of some form of Tobin’s tax. Expansionary monetary policy does not mean that capital is very cheap for everybody – luxury of the almost zero interest rate is restricted only for few governments and big corporations.
Opis
Słowa kluczowe
kryzys finansowy , polityka makroekonomiczna , spójność społeczna , financial crisis , macroeconomic policy , social cohesion
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 39(3)/2014, s. 70–79