Kulturotechniczny aspekt sportu formą przeciwdziałania zachowaniom ryzykownym nieletnich na podstawie badań

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2023-12
Autorzy
Witek, Paweł
Liwowska, Ewa
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Autorzy artykułu omówili kulturotechniczny aspekt sportu oraz jego walory wychowawcze i resocjalizacyjne. Następnie wskazali, w jaki sposób uprawianie sport przeciwdziała zachowaniom ryzykownym nieletnich. Na końcu artykułu zostały zaprezentowane wyniki badań odnoszące się do walorów sportu wobec oddziaływania na nieletnią młodzież na terenie Gminy Konstantynów Łódzki.
The authors of the article discussed the cultural and technical aspect of sport and its educational and resocialising benefits. Then they indicated how practising sport prevents risky behaviours of minors. In the end, the article presents the results of the research relating to the values of sport in terms of its influence on adolescents in the municipality of Konstantynów Łódzki.
Opis
Słowa kluczowe
kulturotechniki , zachowania ryzykowne , nieletni , sport , culture techniques , risky behaviours , minors
Cytowanie
Kultura-Przemiany-Edukacja T. 12-13 (2023), s. 299-314