Fundusz SAPARD i jego wykorzystanie w sektorze rolniczym na Podkarpaciu

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2010
Autorzy
Gajdek, Grażyna
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Założeniem pracy była analiza wykorzystania środków finansowych z funduszu SAPARD na terenie województwa podkarpackiego. Powyższy cel zrealizowano w głównej mierze dzięki analizie materiałów udostępnionych przez Rzeszowski Oddział Regionalny ARiMR. Program SAPARD – obok znaczącego wsparcia inwestycji na terenach wiejskich umożliwił upowszechnienie wiedzy o przepisach i zasadach stosowanych w Unii Europejskiej. Analizując wydatkowanie środków przez rolników na Podkarpaciu daje się zauważyć, że gospodarstwa są niedoinwestowane, brak jest infrastruktury i podstawowych maszyn, które to były głównym przedmiotem dofinansowania.
SAPARD program – beside important investments support on rural areas made possible diffusion of knowledge about regulations and principles applied in European Union. Analysing expending resources by farmers in Podkarpacie, it is perceptible, that households are not financed enough, there is deficiency of infrastructure and basic machines, which were the main objects of financing. Certainly those resources had impact on improving farming conditions, but unfortunately they could not significantly improve farming efficiency on that low scale of production in this province. Thus resource from SAPARD constitute a good beginning for those, who join own future with work in agriculture and showed that financial needs in agricultural sector on province area are huge and farmers can and wish to use those resources.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 17 (2010), s. 486–495