Projekty przeciwdziałania zadłużeniu publicznemu wynikającemu z depopulacji

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2013
Autorzy
Kowalska, Iwona
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Według autorów raportu Global Economic Outlook to nie krótkookresowe spadki aktywności gospodarczej, ale zmiany demograficzne są powodem rosnącego długu publicznego w poszczególnych państwach. Aby wyhamować wzrost długu publicznego konieczne jest rozpoczęcie reform strukturalnych, które zapobiegną problemowi kosztów związanych ze starzeniem się społeczeństwa i depopulacji. Państwo polskie musi także brać pod uwagę długoterminowe wyzwania stwarzane przez zmiany demograficzne. W odpowiedzi na to zapotrzebowanie został przygotowany projekt uczynienia z Opolszczyzny Specjalnej Strefy Demograficznej. Celem artykułu jest przedstawienie idei tego przedsięwzięcia, a także próba konfrontacji jej wdrożenia z uwzględnieniem ram finansowo-prawnych SSE.
According to the authors of ”Global Economic Outlook” report, not short-term decrease in economic activity but demographical changes are to blame for the increasing public debt in various countries. In order to stop the increase in public debt, structural reforms are needed to avert problems connected to the graying of societies and population decline. Polish government should also take into account the long-term challenges that demographic changes are posing. As an answer to these needs, a project of making the region of Opole a special demographic zone has been launched. The aim of the paper is to present the idea of this project and to try to confront its implementation taking into account legal and financial frames of the special economic zone.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 30 (2013), s. 286–296