Tadeusz Boruta laureatem Medalu Per Artem Ad Deum

Abstrakt
W 2019 roku prof. dr hab. Tadeusz Boruta został uhonorowany Medalem Per Artem Ad Deum, przyznawanym od piętnastu lat przez Papieską Radę ds. Kultury, której przewodniczącym jest JE kardynał Gianfranco Ravasi. Jest to najważniejsza nagroda Papieskiej Rady Kultury, która „przyznawana jest za osiągnięcia, które w istotny sposób przyczyniają się do pogłębiania dialogu różnych kultur współczesnego świata, promując człowieka, jako jednostkę”. Jak brzmi uzasadnienie, Tadeusz Boruta otrzymał tą prestiżową nagrodę: „w uznaniu zasług za „twórczość, prowadzącą do poszukiwania indywidualnej relacji z Bogiem przez współczesnego człowieka”. Papieska Rada do spraw Kultury przyznająca medal utworzona została w 1982 z inicjatywy Papieża Jana Pawła II, który powołując radę podkreślił: „dialog Kościoła z kulturami naszych czasów stanowi żywotne pole działania, na którym w tych ostatnich latach XX wieku rozgrywają się losy świata”. To wyjątkowe wyróżnienie przyznawane jest za realizację przedsięwzięć, które przyczyniają się do rozwoju kultury i sztuki, pogłębiają dialog między ludźmi różnych narodowości, są istotne z punktu widzenia teorii społeczeństwa, filozofii, prawa czy religii. Przez szesnaście lat przyznawania Medalu Per Artem Ad Deum uhonorowani nim zostali, m.in. tak wybitni twórcy jak: Krzysztof Penderecki, Arvo Pärt, Ennio Morricone, Wojciech Kilar, Krzysztof Zanussi, Mario Botta, Stanisław Niemczyk, Stanisław Rodziński, Adam Bujak, Arnaldo Pomodoro, Leszek Mądzik, ks. Tomáš Halík, ks. Michał Kazimierz Heller, o. Jan Andrzej Kłoczowski, Aleksander Sokurow.
Opis
Słowa kluczowe
Medal Per Artem Ad Deum , Kościół , malarstwo , Papieska Rada ds. Kultury , sztuka sakralna
Cytowanie