Statystyki dla Repozytorium UR

Liczba wizyt ogółem

views
Zarys charakterystyki komunikacji interpersonalnej, możliwe zakłócenia i bariery 1026
ECHO Autism Poland STAT oraz kwestionariusz GQ-ASC (Q-ASC). Wykorzystanie testów przesiewowych pod kątem autyzmu w modelu ECHO Autism Poland 693
Wyznaczniki agresji i metody jej przeciwdziałania 634
Konkurencja i konkurencyjność przedsiębiorstw. Ujęcie teoretyczne 558
Pacjent odmienny kulturowo w pracy ratownika medycznego 511
Postawy rodziców wobec Programu Szczepień Ochronnych 406
Handel ludźmi 396
Ocena stanu emocjonalnego kobiet w ciąży i po porodzie 374
Motyw wampira w literaturze polskiej 343
Zagrożenia terrorystyczne na świecie 335