Statystyki dla Repozytorium UR

Liczba wizyt ogółem

views
Zarys charakterystyki komunikacji interpersonalnej, możliwe zakłócenia i bariery 442
Motyw wampira w literaturze polskiej 218
Ocena leczenia dzieci z zarośnięciem przełyku 195
Ocena stanu emocjonalnego kobiet w ciąży i po porodzie 192
Konkurencja i konkurencyjność przedsiębiorstw. Ujęcie teoretyczne 185
Psychospołeczne funkcjonowanie dzieci z dysleksją rozwojową – wybrane aspekty 169
Pacjent odmienny kulturowo w pracy ratownika medycznego 168
Wyznaczniki agresji i metody jej przeciwdziałania 151
Wykorzystywanie Internetu przez dzieci i młodzież – pozytywne i praktyczne aspekty oraz zagrożenia 143