Statystyki dla Repozytorium UR

Liczba wizyt ogółem

views
Zarys charakterystyki komunikacji interpersonalnej, możliwe zakłócenia i bariery 1097
ECHO Autism Poland STAT oraz kwestionariusz GQ-ASC (Q-ASC). Wykorzystanie testów przesiewowych pod kątem autyzmu w modelu ECHO Autism Poland 843
Wyznaczniki agresji i metody jej przeciwdziałania 699
Konkurencja i konkurencyjność przedsiębiorstw. Ujęcie teoretyczne 620
Pacjent odmienny kulturowo w pracy ratownika medycznego 524
Handel ludźmi 460
Postawy rodziców wobec Programu Szczepień Ochronnych 454
Ocena stanu emocjonalnego kobiet w ciąży i po porodzie 390
Psychospołeczne funkcjonowanie dzieci z dysleksją rozwojową – wybrane aspekty 367
Motyw wampira w literaturze polskiej 367