Repozytorium UR

USTROJOWY MODEL ODPOWIEDZIALNOŚCI POLITYCZNEJ RZĄDU W III REPUBLICE FRANCUSKIEJ (REGULACJA PRAWNA I PRAKTYKA USTROJOWA)

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Pastuszko, Grzegorz
dc.date.accessioned 2015-04-23T10:04:54Z
dc.date.available 2015-04-23T10:04:54Z
dc.date.issued 2015-04-23
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/868
dc.description.abstract W artykule pojawia się analiza uregulowań normatywnych regulujących mechanizm odpowiedzialności politycznej rządu w III Republice Francuskiej. Dzieli się on zasadniczo na dwie części. W części pierwszej czytelnik odnajdzie rozważania poświęcone prawnym aspektom analizowanej instytucji. Obejmują one zarówno rozwiązania zawarte w ustawie z 25 lutego 1875 r. o organizacji władz publicznych, jak i rozwiązania ujęte w regulaminach obydwu izb francuskiego parlamentu. W części drugiej z kolei znajduje się opis praktyki ustrojowej z wyeksponowanym wątkiem specyficznych relacji ustrojowych, jakie ukształtowały się w III Republice na tle działania organów legislatywy i egzekutywy pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ *
dc.subject odpowiedzialność polityczna rządu pl_PL.UTF-8
dc.subject III Republika Francuska
dc.title USTROJOWY MODEL ODPOWIEDZIALNOŚCI POLITYCZNEJ RZĄDU W III REPUBLICE FRANCUSKIEJ (REGULACJA PRAWNA I PRAKTYKA USTROJOWA) pl_PL.UTF-8
dc.title.alternative SYSTEMIC MODEL OF THE POLITICAL RESPONSIBILITY OF THE GOVERNMENT IN THE III REPUBLIC OF FRENCE (LEGAL REGULATION AND POLITICAL PRACTICE) pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje