Repozytorium UR

SYSTEM OCHRONY PRAWNEJ FUNKCJONARIUSZY POLICJI W ŚWIETLE WYKONYWANYCH CZYNNOŚCI SŁUŻBOWYCH

Repozytorium Centrum Otwartej Nauki

Pokaż uproszczony rekord

dc.contributor.author Łabuz, Paweł
dc.contributor.author Michalski, Mariusz
dc.date.accessioned 2015-04-23T10:03:06Z
dc.date.available 2015-04-23T10:03:06Z
dc.date.issued 2015-04-23
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/867
dc.description.abstract W przedstawionej publikacji poruszono bardzo kontrowersyjną problematykę mającą na celu wykazanie, czy policjanci są w szczególny sposób chronieni przez prawo. Praca obrazuje również, jak ochrona ta wpływa na wykonywane przez policjantów czynności służbowe. Prezentowany artykuł postuluje, że dokonując analizy struktury ochrony prawnej policjantów, nie można pominąć innego elementu mającego istotne znaczenie zarówno dla ochrony policjantów, jak i społeczeństwa. Jest nim znajomość przepisów prawnych, na podstawie których policjanci wykonują czynności służbowe pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ *
dc.subject czynności służbowe pl_PL.UTF-8
dc.subject policja
dc.subject ochrona prawna
dc.subject funkcjonariusz publiczny
dc.subject etyka funkcjonariuszy
dc.title SYSTEM OCHRONY PRAWNEJ FUNKCJONARIUSZY POLICJI W ŚWIETLE WYKONYWANYCH CZYNNOŚCI SŁUŻBOWYCH pl_PL.UTF-8
dc.title.alternative THE SYSTEM OF LEGAL PROTECTION OF POLICE OFFICERS pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8


Pliki tej pozycji

Z tą pozycją powiązane są następujące pliki licencyjne:

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Pokaż uproszczony rekord

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Poza zaznaczonymi wyjątkami, licencja tej pozycji opisana jest jako Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Szukaj w Repozytorium UR


Przeglądaj

Moje konto

Statystyki

Informacje