Repozytorium UR

O wolności budowlanej w orzeczeniu polskiego Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zniesienia pozwolenia na budowę (Kp 7/09)

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Zwolak, Sławomir
dc.date.accessioned 2015-04-21T09:30:52Z
dc.date.available 2015-04-21T09:30:52Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.issn 2300-4797
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/833
dc.description.abstract Zasada wolności budowlanej była już niejednokrotnie omawiana w doktrynie, stała się również istotnym przedmiotem analizy w orzeczeniu polskiego Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zniesienia pozwolenia na budowę. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie zasady wolności budowlanej oraz zwrócenie uwagi na to, jak przepisy prawa wpływają na określenie jej zakresu oddziaływania. Wyrażona w art. 4 ustawy Prawo budowlane, zasada wolności budowlanej jest podstawową zasadą procesu inwestycyjno-budowlanego, stanowiąc rozwinięcie konstytucyjnej zasady ochrony prawa własności. W myśl orzeczenia polskiego Trybunału Konstytucyjnego zasadę wolności budowlanej należy rozumieć w znaczeniu przedmiotowym – jako wskazówkę interpretacyjną w procesie wykładni przepisów prawa budowlanego oraz w znaczeniu podmiotowym – jako prawo zabudowy nieruchomości. Tak rozumiana zasada tworzy cząstkową swobodę w podjęciu przez jednostkę decyzji o prowadzeniu działalności budowlanej. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract The principle of the freedom of construction has already been repeatedly discussed in the literature and has also become an important subject of analysis in the judgment of the Polish Constitutional Court on the abolition of the building permit. The purpose of this article is to present the principle of the freedom of construction and to draw attention to how legal regulations affect the determination of the extent of its impact. Expressed in art. 4 of the Construction Law the principle of the freedom of construction is a fundamental rule in the process of investment and construction, evolving the constitutional principle of the protection of property rights. According to the Polish Constitutional Court the principle of the freedom of construction should be understood from the perspective of a subject – as an indication in the interpretation of the construction regulations, as well as from the perspective of an object – as the right to construct on the property. Thus understood the principle creates partial freedom in making decisions on conducting construction activities by an individual. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ *
dc.subject proces inwestycyjno-budowlany pl_PL.UTF-8
dc.subject prawo budowlane pl_PL.UTF-8
dc.subject zasada wolności budowlanej pl_PL.UTF-8
dc.subject prawo własności pl_PL.UTF-8
dc.subject interes publiczny pl_PL.UTF-8
dc.subject the process of investment and construction pl_PL.UTF-8
dc.subject construction law pl_PL.UTF-8
dc.subject the principle of the freedom of construction pl_PL.UTF-8
dc.subject property right pl_PL.UTF-8
dc.subject public interest pl_PL.UTF-8
dc.title O wolności budowlanej w orzeczeniu polskiego Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zniesienia pozwolenia na budowę (Kp 7/09) pl_PL.UTF-8
dc.title.alternative About the Freedom of Construction in the Judgment of the Polish Constitutional Court on the Abolition of the Building Permit (Kp 7/09) pl_PL.UTF-8
dc.title.alternative About the Freedom of Construction in the Judgment of the Polish Constitutional Court on the Abolition of the Building Permit (Kp 7/09) pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje