Repozytorium UR

Uwagi o prawach pokrzywdzonego w postępowaniu przygotowawczym po noweli do kodeksu postępowania karnego z 27 września 2013 r.

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Kiełtyka, Andrzej
dc.date.accessioned 2015-04-21T09:13:14Z
dc.date.available 2015-04-21T09:13:14Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.issn 2300-4797
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/830
dc.description.abstract Pokrzywdzony jest ważnym uczestnikiem postępowania karnego, a szczególnie istotna jest dla niego możliwość korzystania z przyznanych praw już na wstępnych etapach procesu, a więc w postępowaniu przygotowawczym. Zakres uprawnień pokrzywdzonego podlega zmianom, czego przejawem są miedzy innymi przepisy noweli do kodeksu postępowania karnego z dnia 27 września 2013 r., wprowadzającej nowy model procesu karnego. Ocena tych zmian, z punktu widzenia interesów pokrzywdzonego, nie zawsze jest jednoznaczna. Przeważają uregulowania korzystne, ale pojawiają się także takie, które budzą wątpliwości i zastrzeżenia. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract A victim is an important participant of the criminal trial and a possibility to use the granted rights in the preliminary stages of the process already, i.e. in the preparatory proceedings, is especially important for him. The range of the victim’s rights is subject to change, as evidenced among others by the regulations of the amendment to the Code of Criminal Proceedings from 27 September 2013, introducing a new model of criminal procedure. The assessment of these changes from the point of view of the victim’s interests is not always clear. Beneficial regulations outweigh, but there are also those which raise doubts and objections. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ *
dc.subject proces karny pl_PL.UTF-8
dc.subject postępowanie przygotowawcze pl_PL.UTF-8
dc.subject pokrzywdzony pl_PL.UTF-8
dc.subject ofiara przestępstwa pl_PL.UTF-8
dc.subject prawa pokrzywdzonego pl_PL.UTF-8
dc.subject criminal proceedings pl_PL.UTF-8
dc.subject preparatory proceedings pl_PL.UTF-8
dc.subject the aggrieved pl_PL.UTF-8
dc.subject victim of a crime pl_PL.UTF-8
dc.subject victim’s rights pl_PL.UTF-8
dc.title Uwagi o prawach pokrzywdzonego w postępowaniu przygotowawczym po noweli do kodeksu postępowania karnego z 27 września 2013 r. pl_PL.UTF-8
dc.title.alternative Some Remarks on the Victim’s Rights in the Preparatory Proceedings after the Amendments of the Code of Criminal Proceedings from 27 September 2013 pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje