Metody sztucznej inteligencji w rozwiązywaniu problemów mikro- i makroekonomicznych

Obrazek miniatury
Data
2010
Autorzy
Jastrzębska, Władysława
Jastrzębska, Agnieszka
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Artykuł porusza popularny w ostatnich czasach temat praktycznego zastosowania sztucznej inteligencji w ekonomii. Sztuczna inteligencja jest dziedziną wiedzy budzącą wiele moralnych wątpliwości. Wstęp do artykułu obejmuje niektóre aspekty filozofii poznania i umysłu, które rozważają możliwości stworzenia maszyny wiernie naśladującej procesy myślenia. Właściwa część artykułu przedstawia historię dokonań najwybitniejszych naukowców dziedziny sztucznej inteligencji. Zaprezentowano takie narzędzia, jak algorytmy optymalizacji, klasyfikatory i różne metody uczenia maszynowego, algorytmy wyboru strategii, sieci neuronowe, logika, teoria sterowania inteligentnego, różne języki programowania, które są zaimplementowane w inteligentnych maszynach. Omówiona jest istota tych metod oraz sposób ich wykorzystania. Ukazano zastosowanie opisanych narzędzi w różnych dziedzinach ekonomii: w prognozowaniu, grach na rynku, w rozwiązywaniu problemów ekonomicznych opartych na teorii gier, w systemach eksperckich działających w bankach i innych instytucjach, w organizacjach zapewniających bezpieczeństwo i innych. W podsumowaniu rozważań podkreślono, jak ważna dla rozwoju człowieka jest interdyscyplinarność. Połączenie myśli ekonomicznej z najnowszymi technologiami informatycznymi umożliwia szybsze i dokładniejsze wykonywanie badań i analiz ekonomicznych.
Artificial Intelligence has developed an impressive set of algorithms and systems, which could be adapted to various uses, for example in micro and macroeconomics. The article presents the diversity and importance of the applications of AI to problem solving in economics. Among discussed techniques, which have proven to be successful are fuzzy logic, genetic algorithms, artificial neural networks, machine learning and hybrid systems. Highlighted is that besides hardware development, it is crucial to focus on new concepts, like new programming models, new algorithms, more efficient approximation and optimization, etc. Artificial Intelligence is based on innovative ideas and applying it in multidisciplinary systems brings benefits.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 17 (2010), s. 172–183