Handel w gospodarce opartej na wiedzy

Obrazek miniatury
Data
2011
Autorzy
Śmigielska, Grażyna
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Celem artykułu jest wykazanie, że przedsiębiorstwa handlu detalicznego swoją obecną, znaczącą pozycję zawdzięczają podstawowym siłom napędowym gospodarki opartej na wiedzy (GOW): wykorzystywaniu technologii informacyjnych oraz internacjonalizacji działalności. Technologie informacyjne pozwoliły na zwiększenie produktywności działań logistycznych i marketingowych oraz skuteczne zarządzanie tymi działaniami w przypadku ich prowadzenia w wielu krajach. Ekspansja przedsiębiorstw zagranicznych na polski rynek przyspieszyła wprowadzanie nań innowacji strukturalnych i procesowych oraz koncentrację i integrację, tak charakterystyczne dla GOW.
The aim of the paper is to prove that nowadays strong retailers position is due to the main drivers of knowledge based economy (KBE): implementation of information technologies and rapid internationalization. IT implementation in logistics and marketing resulted in growing productivity and high effectiveness of international operations. International retailers in Poland accelerated the process of introducing structural and process innovations as well as the concentration and integration, which characterize the KBE.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 22 (2011), s. 39–49