Zastosowanie informatycznych systemów zarządzania w małych i średnich przedsiębiorstwach jako przejaw technologicznej modernizacji

Obrazek miniatury
Data
2012
Autorzy
Kaszuba-Perz, Adriana
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
W artykule podjęto próbę wskazania istotnych elementów systemu wspomagającego zarządzanie w przedsiębiorstwie – proponując model architektury takiego systemu. Ponadto w opracowaniu przedstawiono analizę wybranych aplikacji wspomagających zarządzanie i rachunkowość udostępnianych w formie oprogramowania wdrażanego wewnątrz przedsiębiorstwa oraz w trybie on-line, a także zwrócono uwagę na potencjalne korzyści i bariery zastosowania tego typu oprogramowania przez małe i średnie przedsiębiorstwa.
An analysis of modern computer tools (software and architecture) for accounting and business management processes are presented in the article. Benefits and barriers of using these instruments by small and medium enterprises are discussed in the paper, especially in the context of their technological modernization.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 26 (2012), s. 258–269