Globalization and Socio-Economic Development of the West Pomeranian and the Mecklenburg Vorpommern Regions

Obrazek miniatury
Data
2012
Autorzy
Kiernożycka-Sobejko, Agnieszka
Latuszek, Joanna
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Globalization is very contested, however in the context of the West Pomeranian’s and Mecklenburg Vorpommern’s development, it has brought an integrated cooperation. This cooperation is an effective tool for strengthening two nations comparative advantage in the global market. What is more, authors put an emphasis on the strength of the regionalization and globalization processes of the regions and what impact the factors have on the socio-economic development. Moreover, authors prove the two processes may coexist and bring tangible socio-economic effects but only if subjected to an effective management.
Globalizacja jest bardzo sporna, jednak w kontekście rozwoju województw zachodniopomorskiego i Meklemburgii Pomorza Przedniego globalizacja odnosi sukcesy w postaci między innymi zintegrowanej współpracy. Współpraca ta skutecznie wzmacnia oba regiony zapewniając im silniejszą względną przewagę konkurencyjną na globalnym rynku. Co więcej, autorzy kładą nacisk na siłę regionalizacji i globalizacji regionów i jaki wpływ czynniki te mają na rozwój społeczno-gospodarczy. Dodatkowo autorzy dowodzą, że te dwa procesy mogą ze sobą współistnieć i przynosić wymierne skutki społeczno-ekonomiczne pod warunkiem skutecznego zarządzania.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 28 (2012), s. 307–314