Postulaty Sahry Wagenknecht w dyskursie programowym niemieckiej lewicy

Obrazek miniatury
Data
2022
Autorzy
Kruk, Aleksandra
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Artykuł dotyczy aktywności politycznej i publicystycznej liderki niemieckiej Partii Lewicy Sahry Wagenknecht ze szczególnym uwzględnieniem jej poglądów dotyczących oceny Niemieckiej Republiki Demokratycznej, systemu kapitalistycznego, polityki międzynarodowej oraz kwestii sprawiedliwości społecznej. Zwrócono uwagę na kamienie milowe kariery politycznej – walkę o głosy do Parlamentu Europejskiego i do Bundestagu. Szczególnymi cechami działań S. Wagenknecht była aktywność opozycyjna i polegająca na inicjowaniu dyskursu o kwestiach podnoszonych przez środowiska lewicowe, głównie związanych z walką o egalitaryzm i sprawiedliwość społeczną.
The article presents the political and publishing activity of Sahra Wagenknecht – the leader of the German Left Party with particular focus on her evaluation of the German Democratic Republic; the capitalist system; international affairs and social justice. The milestones in her political career have been presented: the struggle for votes for her post in the European Parliament and the Bundestag. What set S. Wagenknecht apart from others were her opposition activities and initiations of discussions concerning matters of interest in the left wing milieu, mainly regarding the pursuit of egalitarianism and social justice.
Opis
Słowa kluczowe
Partia Lewicy , opozycjonistka , dyskurs programowy , Left Party , oppositionist , political disourse
Cytowanie
Polityka i Społeczeństwo nr 1(20)/2022, s. 90–105