Wystawa pt. "Oazy wolności. Niezależny ruch wystawienniczy w latach 80." autorstwa Tadeusza Boruty

Obrazek miniatury
Data
2020
Autorzy
Boruta, Tadeusz
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Abstrakt
Wystawa pt. "Oazy wolności. Niezależny ruch wystawienniczy w latach 80." autorstwa Tadeusza Boruty, który pełnił funkcję kuratora wystawy, aranżował ekspozycję, zaprojektował plakat i prezentował także 4 swoje obrazy. Nazwa galerii: Muzeum w Gliwicach, Ruiny Teatru Victoria, Miejsce i data rozpowszechnienia: Gliwice 23.06-4.10.2020 Wystawa „Oazy wolności. Niezależny ruch wystawienniczy w latach 80.” ukazuje szeroką panoramę niezależnej twórczości lat 80., która dzisiaj, z perspektywy paru dziesięcioleci, stanowi jeden z fundamentów oryginalności współczesnej sztuki polskiej. Prace na przedmiotową wystawę zostały tak dobrane by ukazać specyfikę tworzącej się wówczas nowej ikonografii unaoczniającej się poprzez różnorodność artystycznej formy, języka i poruszanej tematyki. Celem wystawy „Oazy wolności. Niezależny ruch wystawienniczy w latach 80.” było ukazanie zjawiska polityczno-artystycznego, jakim był niezależny ruch wystawienniczy, tworzony w latach 80. w ramach inicjatyw Komitetu Kultury Niezależnej. W murach gliwickiego Teatru Victoria zaprezentowana została twórczość artystów, którzy w owym okresie, protestując przeciwko wprowadzeniu stanu wojennego, bojkotowali politykę kulturalną komunistycznej władzy PRL-u. Pretekstem do pokazania tej wystawy była przypadająca w tym roku czterdziesta rocznica powstania NSZZ „Solidarność” oraz trwające od 2018 roku obchody stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. W kontekście tych jubileuszy, ekspozycja „Oazy wolności” prezentuje 100 dzieł 40 artystów, którzy w latach 80. w swoich dziełach wyrażali ducha wolności. O poziomie i randze tej wystawy świadczy fakt, że znalazła się ona wśród laureatów 41. Edycji Konkursu na Wydarzenie Muzealne Roku SYBILLA 2020 w kategorii „wystawy czasowe”. Konkurs organizowany przez Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zabytków pod patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego jest najbardziej prestiżowy w muzealnictwie. Uroczystość wręczenia SYBILLI 2020 odbyła się 22 września 2021 roku. Wystawa znalazła bardzo duży oddźwięk w mediach.
Opis
Słowa kluczowe
Sztuka niezależna lat 80. , Kultura niezależna , Nagroda SYBILLA , muzeum
Cytowanie