Marta Błąd, „Sto lat reform agrarnych w Polsce”, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2019, ss. 281

Obrazek miniatury
Data
2021
Autorzy
Majcher-Ociesa, Edyta
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
UR Journal of Humanities and Social Sciences nr 4(21)/2021, s. 100–110