Język nauki językiem sztuki / Centrum światów jest tutaj. Interdyscyplinarny projekt artystyczno-naukowy, instalacje w przestrzeni miejskiej, Przemyśl, Polska

Obrazek miniatury
Data
2019
Autorzy
Steliga, Anna
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Abstrakt
Partnerami interdyscyplinarnego projektu w przestrzeni miejskiej Centrum światów jest tutaj byli: Goethe Institut w Krakowie oraz przemyskie stowarzyszenia społeczne: Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Towarzystwo Ulepszania Miasta, Związek Ukraińców w Polsce, a także GSW w Przemyślu i Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej. Projekt jest połączeniem działań artystycznych i naukowych. Celem efemerycznych działań artystycznych w przestrzeni miejskiej były próby rekonstrukcji atmosfery wielokulturowości, która była charakterystyczną cechą Przemyśla z początku XX wieku. Także refleksja nad kształtowaniem się osobowości młodych kobiet, mających ambicje naukowe i artystyczne, w tym czasie i dzisiaj. Przypomnienie kulturotwórczej roli w historii kobiet pochodzących z Przemyśla lub związanych z tym miastem, m.in.: Helen Deutsch, Ołeny Kulczyckiej i Marii Orwid. W projekcie brało udział 28 zaproszonych artystów. Kuratorkami projektu są Jadwiga Sawicka i Lila Kalinowska.Praca Język nauki językiem sztuki to instalacja zaprezentowana w siedzibie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, a składająca się z ok. 100 papierowych elementów, które powstały z przekształcenia wysoko punktowanych artykułów naukowych autorki w alternatywne dekoracje choinkowe wykorzystując kontrast z automatycznie rozpoznawalną symboliką świąteczną.
Opis
Słowa kluczowe
Steliga Anna , język sztuki , interdyscyplinarny projekt , Przemyśl , centrum światów , instalacje , przestrzeń miejska
Cytowanie