Cross-Border Cooperation Between Ukraine and Poland Under Condition of Financial Crisis

Obrazek miniatury
Data
2013
Autorzy
Shcherba, Halyna
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Article is devoted to the promotion of strategies of development of transborder cooperation in the Polish-Ukrainian border. In the paper defined the features and characteristics of transborder cooperation, factors enhance the infrastructure of transborder regions. The author focuses on the problems of European regions as a major component in the process of state support for cross-border cooperation.
Artykuł poświęcono strategii rozwoju współpracy transgranicznej między Polską a Ukrainą. Określono cechy charakteryzujące współpracę transgraniczną oraz czynniki determinujące rozwój infrastruktury w przygranicznych regionach. Uwagę skupiono na euroregionach, które są głównymi uczestnikami współpracy transgranicznej.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 30 (2013), s. 348–353