Repozytorium UR

The analysis of self-government entity’s budget expenditure in Poland over years of 2004–2009

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Kamba-Kibatshi, Marcel
dc.date.accessioned 2021-09-06T10:12:19Z
dc.date.available 2021-09-06T10:12:19Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.citation Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 32 (2013), s. 590–604 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.isbn 978-83-7338-921-2
dc.identifier.issn 1898-5084
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/6724
dc.description.abstract Undoubtedly, the budget is the basis of independent financial economy of the local government, especially including commune. The budget expenses of the self-government are an expression of public tasks accomplishment which commune is obliged to fulfill. The purpose of the article is to present analysis (evaluation) of local government budget expenses and their influence on the commune development in years 2004–2007, in order to realized – what the scale of expenses was in different communes in Poland. Increasing range of accomplished tasks by the self-government, including the necessity of accomplishing running tasks on the determined level, causes that local government units more and more often are appearing on the capital market, by contracting credits or issuing bonds. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract Niewątpliwie podstawą samodzielnej gospodarki finansowej samorządu terytorialnego a w szczególności gminy jest jej budżet. Wydatki budżetu samorządu terytorialnego są wyrazem realizacji zadań publicznych, do wykonywania których zobowiązana jest wspólnota gminna. Omawiany artykuł miał na celu przedstawienie analizy (oceny) wpływu wydatków budżetu samorządu terytorialnego na jego rozwój w latach 2004–2007, by obrazowo zorientować się – jaka skala wydatków występowała w różnych gminach w Polsce. Rosnący zakres realizowanych zadań przez samorząd, w tym także konieczność realizacji zadań bieżących na określonym poziomie powoduje, że jednostki samorządu terytorialnego coraz częściej występują na rynku kapitałowym zaciągając kredyty, czy emitując obligacje. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso eng pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ *
dc.title The analysis of self-government entity’s budget expenditure in Poland over years of 2004–2009 pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje