Repozytorium UR

Rola technologii informacyjno-komunikacyjnych w rozwoju współpracy transgranicznej

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Wójcik, Grażyna Paulina
dc.contributor.author Rybicka, Magdalena
dc.date.accessioned 2021-09-06T09:45:29Z
dc.date.available 2021-09-06T09:45:29Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.citation Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 32 (2013), s. 519–533 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.isbn 978-83-7338-921-2
dc.identifier.issn 1898-5084
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/6720
dc.description.abstract Technologie informacyjno-komunikacyjne dla społeczeństwa informacyjnego to codzienność w szkole, pracy, w korespondencji prywatnej, w zabawie. Współpraca transgraniczna pomiędzy państwami sąsiadującymi nie może obyć się bez stosowania rozwiązań teleinformatycznych, zarówno na szczeblu administracji państwowej, służb ochrony państwa, jak i na szczeblu regionalnym. Rozwój terenów przygranicznych przy pomocy nowoczesnych technologii to szansa dla mieszkańców na znalezienie pracy, ale również aktywizacja tych regionów do większej integracji i ich wzajemna promocja. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract Information and communication technologies for the information society at everyday life in school, at work, in private correspondence, in play. Cross-border cooperation between neighboring countries cannot do without the use of telecomputing solutions, both at the level of the state administration, the state security services, but also at the regional level. The development of the border areas with the help of modern technology is an opportunity for people to find jobs, but also activation of these regions to greater integration and mutual promotion. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ *
dc.title Rola technologii informacyjno-komunikacyjnych w rozwoju współpracy transgranicznej pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje