Repozytorium UR

Zarządzanie wiedzą w organizacjach zorientowanych projakościowo w społeczeństwie informacyjnym –aspekty teoretyczne i praktyczne

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Skrzypek, Adam
dc.date.accessioned 2021-09-06T07:14:15Z
dc.date.available 2021-09-06T07:14:15Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.citation Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 32 (2013), s. 367–380 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.isbn 978-83-7338-921-2
dc.identifier.issn 1898-5084
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/6708
dc.description.abstract W artykule pokazano istotę, znaczenie i przydatność zarządzania wiedzą w organizacji, której działalność zorientowana jest na jakość. Wskazano na najważniejsze aspekty teoretyczne związane z zarządzaniem wiedzą w organizacji, warunkach społeczeństwa informacyjnego. Przedstawiono wyniki badań autora przeprowadzone wśród laureatów Polskiej Nagrody Jakości. Badaniem objęto wszystkich laureatów z lat 1995–2010. W artykule przedstawiono wyniki badań mające na celu potwierdzenie występowania elementów zarządzania wiedzą w pierwszym kryterium Polskiej Nagrody Jakości, jakim jest przywództwo. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract The author of the article presents the essence, the weight and utility of knowledge management in an organization orientated to quality. The most important theoretical aspects of organizational knowledge management were pointed in the paper. The author presented results of the research conducted among all the prizewinners of Polish Quality Award from 1995 to 2010. Results of the research presented in the paper aimed to confirm the presence of elements of knowledge management in the first criteria of Polish Quality Award – leadership. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ *
dc.title Zarządzanie wiedzą w organizacjach zorientowanych projakościowo w społeczeństwie informacyjnym –aspekty teoretyczne i praktyczne pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje