Repozytorium UR

Wykluczenie cyfrowe w Polsce

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Popiołek, Malwina
dc.date.accessioned 2021-09-02T11:59:02Z
dc.date.available 2021-09-02T11:59:02Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.citation Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 32 (2013), s. 310–320 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.isbn 978-83-7338-921-2
dc.identifier.issn 1898-5084
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/6703
dc.description.abstract Artykuł „Wykluczenie cyfrowe w Polsce” opisuje kwestie związane ze społecznymi aspektami technologii komunikacyjno-informacyjnych (ICT), a przede wszystkim ma na celu przybliżenie poszczególnych problemów związanych ze zjawiskiem zawartym w tytule. W artykule przedstawione zostały wybrane aspekty dotyczące problemu podziałów cyfrowych w Polsce. Zdefiniowany został problem wykluczenia cyfrowego, a także w oparciu o przytaczane dane opisane zostały poszczególne kwestie z nim związane. Artykuł przedstawia pokrótce przyczyny, oraz konsekwencje wykluczenia cyfrowego. Następnie pokazuje skalę tego zjawiska w Polsce w oparciu o dane zaczerpnięte z różnych źródeł. Zaprezentowane zostały wyniki badań m.in. Centrum Badania Opinii Społecznej (CBOS), a także Głównego Urzędu Statystycznego (pochodzące z raportu „Diagnoza społeczna” 2011). Dane te ukazują skalę wykluczenia cyfrowego i przedstawiają ten problem z uwzględnieniem różnych czynników struktury społeczno-demograficznej. Wyróżnione zostały m.in. wiek, wykształcenie, zamożność, płeć badanych. Uwzględniona została również sytuacja osób niepełnosprawnych. W artykule opisane zostały również wybrane sposoby przeciwdziałania zjawisku wykluczenia cyfrowego w Polsce. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract The paper ”Digital divide in Poland” describes the issues relating to the importance of information and communication technologies (ICTs) and their role in society. The paper presents selected aspects of the digital divide problem in Poland. Shows data from various sources (such a CBOS, GUS) describing the situation of the digital divide in Poland. This article is intended to draw selected issues related to the digital divide problem in Poland and present the current state of research in this area. Firstly, describes the causes and effects of the digital divide. It also presents briefly scale of this phenomenon in Poland. Secondly, focuses on the specific socio-demographic factors such as age, education or social status, and shows their relationship to the level of the digital divide in Poland. It also presents the situation of persons with disabilities in the matter. The paper describe briefly options for countering the digital exclusion, gives concrete examples. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ *
dc.title Wykluczenie cyfrowe w Polsce pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje