Repozytorium UR

Dynamika tworzenia społeczeństwa informacyjnego w latach 2001–2011 na przykładzie województw Polski

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Mastalerz-Kodzis, Adrianna
dc.date.accessioned 2021-09-02T08:51:48Z
dc.date.available 2021-09-02T08:51:48Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.citation Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 32 (2013), s. 182–192 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.isbn 978-83-7338-921-2
dc.identifier.issn 1898-5084
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/6693
dc.description.abstract Głównym celem artykułu jest pokazanie zależności pomiędzy wybranymi wielkościami ekonomicznymi a stopniem informatyzacji oraz analiza dynamiki zmian w procesie tworzenia społeczeństwa informacyjnego. W pracy zaproponowano metodę opartą o wielowymiarową analizę porównawczą, którą można wykorzystać do pomiaru stopnia zaawansowania rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Artykuł składa się z dwóch części. Pierwsza z nich ma charakter empirycznej analizy opartej o metodologię statystyczną i dane zaczerpnięte z Banku Danych Lokalnych GUS, zaś w części drugiej zamieszczono konstrukcję miary stopnia zaawansowania rozwoju społeczeństwa informacyjnego w województwach Polski popartą przykładem empirycznym. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract The purpose of the article is to present the dependencies between chosen economic vaiables and the informatization level of Polish society. Besides, dynamic analysis in the process of building an information society was token into considerations. To reach to goal elements of multidimensional comparative analysis were put into use – this analysis can be used to measure the level of information society development. The article consists of two parts. The first part is an empirical one where statistical tools and data from Regional Data Bank were used. The other one presents a constructed measure that allows to estimate the level of information society development; this part contains also an empirical example. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ *
dc.title Dynamika tworzenia społeczeństwa informacyjnego w latach 2001–2011 na przykładzie województw Polski pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje