Repozytorium UR

Wpływ cloud computing na budowę społeczeństwa informacyjnego i rozwój gospodarczy

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Kubalińska, Małgorzata
dc.date.accessioned 2021-09-02T08:15:17Z
dc.date.available 2021-09-02T08:15:17Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.citation Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 32 (2013), s. 135–145 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.isbn 978-83-7338-921-2
dc.identifier.issn 1898-5084
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/6689
dc.description.abstract Obecnie kryzys gospodarczy skłania przedsiębiorstwa do poszukiwania innowacyjnych rozwiązań mających na celu pozyskiwanie nowych źródeł oszczędności oraz podnoszenie efektywności prowadzonej działalności. Technologią, która potrafi sprostać stawianym przez firmy wymaganiom jest chmura obliczeniowa. Cloud computing jest interesującym rozwiązaniem nie tylko z perspektywy technologii, ale także poprzez intensywne oddziaływanie na polską gospodarkę, przede wszystkim w sektorach edukacji, służby zdrowia i administracji. Przyczynia się do wzrostu jakości usług, efektywności i konkurencyjności firm działających w różnych sektorach, bez względu na to czy jest to sektor prywatny czy państwowy. Ułatwia pracę działów IT, minimalizuje koszty oraz kreuje nowe, atrakcyjniejsze miejsca pracy. Ponadto umiejętne korzystanie z technicznych i gospodarczych możliwości, jakie bez wątpienia dostarcza chmura obliczeniowa oraz pokonywanie mentalnościowych barier wywiera dobroczynny wpływ na przemianę społeczeństwa informacyjnego, w którym dział odpowiadający za pozyskiwanie i przetwarzanie informacji odnosi największe sukcesy. Przetwarzanie w chmurze staje się więc dla większości przedsiębiorców rozwiązaniem najlepiej dostosowanym do stale rosnących potrzeb wymagającego i szybko zmieniającego się rynku, dzięki czemu zyskuje coraz większe uznanie na całym świecie. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract At present due to the economic crisis enterprises are forced to search for innovative solutions with the aim of gaining new sources of savings and increasing their business efficiency. Cloud computing is a technology that is able to meet requirements of organizations in this field. It is an interesting solution not only as a technology but also in terms of its intensive influence on the Polish economy mainly in the sectors of education, health care and administration. Cloud computing contributes to an increase in the quality of services and to the efficiency and competitiveness of companies in different areas both in the private and state sectors. Furthermore, it facilitates work in IT departments, minimizes costs and creates new attractive workplaces. In addition, skillful using of technical and economic possibilities of cloud computing along with overcoming mental barriers have a beneficial influence on the transformation of the information society in which the segment responsible for gaining and processing information is the most successful. Thus cloud computing processing is becoming more and more popular with entrepreneurs worldwide as a solution that can successfully adapt to the ever-growing needs of the demanding and fast changing market. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ *
dc.title Wpływ cloud computing na budowę społeczeństwa informacyjnego i rozwój gospodarczy pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje