Repozytorium UR

Ocena wyników działalności a możliwości wsparcia dla mikro i małych firm w Polsce

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Nesterowicz, Renata
dc.date.accessioned 2021-08-19T08:06:53Z
dc.date.available 2021-08-19T08:06:53Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.citation Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 34 (2013), s. 372–381 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.isbn 978-83-7338-964-9
dc.identifier.issn 1898-5084
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/6623
dc.description.abstract Mikro i małe firmy stanowią niezmiernie istotny element polskiej gospodarki. Jak podają statystyki GUS – w pierwszym półroczu 2011 roku tempo wzrostu gospodarczego wyniosło 4,3% i było zbliżone do odnotowanego w 2010 roku – 3,8% i relatywnie wysokie na tle innych krajów europejskich. W przeprowadzonej analizie wyników ekonomicznych mikro i małych firm wyliczone indeksy wykazały wartości niższe niż neutralne 100, co oznacza pogarszającą się ich sytuację finansową. Również wyliczone średnie wartości indeksów za lata 2010 i 2011 potwierdzają ten stan, szczególnie w przypadku małych firm. Pocieszający jest jednak fakt, że wiele mikro i małych firm rozwija się przy wykorzystaniu unijnych i krajowych programów pomocowych. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract Micro and smaller companies constitute the crucial element of the Polish economy exquisitely. According to statistics GUS in the 2011 first half-year to the economic growth rate amounted to the 4.3% and was similar to the year made a note in 2010 of the – 3.8% and relatively high relating to other European countries. Listed student record books showed lower than neutral values in conducted analysis of micro economic outturns and smaller companies 100 what is marking deteriorating their financial standing. Also enumerated mean of indices in years 2010 and are confirming this state 2011, particularly in case of smaller companies. However a fact is comforting, that a lot of micro and smaller companies are being developed at using EU and domestic relief programmes. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ *
dc.title Ocena wyników działalności a możliwości wsparcia dla mikro i małych firm w Polsce pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje