Zarządzanie przez wartości jako koncepcja łącząca paradygmat etyczny i ekonomiczny we współczesnej organizacji

Obrazek miniatury
Data
2013
Autorzy
Mierzwińska, Liliana
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Celem niniejszego opracowania jest analiza teoretyczna koncepcji zarządzania przez wartości w kontekście próby określenia jej związków z następującymi koncepcjami: etyką w zarządzaniu, społeczną odpowiedzialnością przedsiębiorstwa oraz zarządzaniem wartością przedsiębiorstwa tworzących wspólnie szerszą perspektywę postrzegania rzeczywistości organizacyjnej w świetle współczesnych paradygmatów zarządzania.
The aim of this paper is the theoretical analysis of the management by values concept in the context of attempting to determine its relationships with the following concepts: ethics in management, corporate social responsibility and the value based management forming jointly a wider perspective of the perception of the organizational reality in the light of the modern management’s paradigms.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 34 (2013), s. 339–347