Repozytorium UR

Partnerstwa jako interesariusze w modelu rządzenia wielopodmiotowego. Specyfika, tworzenie i funkcje w jednostkach terytorialnych

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Kołomycew, Anna
dc.date.accessioned 2021-08-18T13:24:20Z
dc.date.available 2021-08-18T13:24:20Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.citation Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 34 (2013), s. 255–274 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.isbn 978-83-7338-964-9
dc.identifier.issn 1898-5084
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/6615
dc.description.abstract W niniejszym artykule przedstawione zostały teoretyczne założenia modelu rządzenia wielopodmiotowego (new public governance), którego istotnym elementem są partnerstwa terytorialne. Autorka przedstawiła zasady wspominanego modelu, a także ograniczenia i bariery związane z jego wdrażaniem. Szczególny nacisk został położony na partnerstwa terytorialne w postaci lokalnych grup działania, które pierwotnie zostały przewidziane jako instrument rozwoju obszarów wiejskich. Wdrażane były we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej w ramach tzw. podejścia LEADER. Doświadczenia partnerstw tego typu sprawiły, że stały się one nie tylko ważnym interesariuszem procesów rozwoju w ramach lokalnych systemów terytorialnych, ale formuła ta stała się podstawą wiodącej koncepcji w perspektywie 2014–2020 Unii Europejskiej tzw. community-led local development (CLLD), czyli rozwoju kierowanego przez społeczność. Partnerstwa terytorialne są w niej zalecane już nie tylko jako instrument polityki zorientowanej na rozwój i wsparcie obszarów wiejskich, ale jako mechanizm rozwojowy jednostek terytorialnych i naczelny instrument polityki spójności UE. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract The paper presents theoretical aspects of new public governance which are exemplified by territorial partnerships created in the formula of local action groups (LAGs). The author discusses strengths and weaknesses of the new public governance model and specificity of the partnerships responsible for local unit development imported to Poland following its accession to the EU. In particular, the given article is focused on major domestic factors determining successful implementation of institutional structures and policies based on networks and partnerships. The idea of local action groups, created in the framework of the so called “Leader approach”, fully agrees with initiatives to improve the situation in local units and are treated as a mechanism of the territorial development. Their previous successes meant that the in the new term of EU functioning 2014–2020 partnerships in the local action group formula are recommended instruments not only for the EU rural areas policy but also as a mechanism of the EU cohesion policy called as a community-led local development (CLLD). pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ *
dc.title Partnerstwa jako interesariusze w modelu rządzenia wielopodmiotowego. Specyfika, tworzenie i funkcje w jednostkach terytorialnych pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje