Repozytorium UR

Dojrzałość procesowa gmin w świetle współczesnych paradygmatów zarządzania publicznego. Zastosowanie zarządzania procesowego w urzędach gmin – wyniki badań

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Flieger, Michał
dc.date.accessioned 2021-07-15T07:53:25Z
dc.date.available 2021-07-15T07:53:25Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.citation Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 35 (2013), s. 113–123 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.isbn 978-83-7338-965-6
dc.identifier.issn 1898-5084
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/6576
dc.description.abstract Instytucje samorządu terytorialnego dokonują adaptacji metod i koncepcji zarządzania, które sprawdziły się w biznesie wraz z ich stosowną akomodacją. Jedną z takich metod, która sprzyja poprawie skuteczności działania urzędów gmin jest zastosowanie zarządzania procesowego w funkcjonowaniu urzędów. Wdrożenie ZP wymaga przejścia przez tzw. poziomy dojrzałości procesowej. Każdy poziom wymaga podjęcia wielu działań i spełnienia odpowiednich kryteriów. Badania pokazują, że ZP nie jest powszechnie stosowane w urzędach gmin w Polsce. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract Local offices take their chances to improve their competitive advantage by implementing management methods and concepts which proved to be successful in business sector. Along the acomodation process takes place. One of such concepts is process management, which implemented in local offices helps them to operate more sufficiently. To implement process management it is necessary to go through maturity levels, which often appears to be complex activity. Research results show that not many local offices in Poland can be called process mature. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ *
dc.title Dojrzałość procesowa gmin w świetle współczesnych paradygmatów zarządzania publicznego. Zastosowanie zarządzania procesowego w urzędach gmin – wyniki badań pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje