Creation of third generation e-learning systems using telepresence robot and specialized visual programming language

Obrazek miniatury
Data
2013
Autorzy
Matviychuk, Yaroslav
Hasko, Roman
Hasko, Olexandra
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
The article describes the typical drawbacks of existing e-learning systems based on Web 2.0 and proposes the basic structure for a new solution. The key feature is a telepresence robot with elements of autonomous behaviour controlled via a web-interface. The second feature is the use of built-in visual programming language to empower both the learning process and the autonomy of the telepresence robot. A working prototype of the proposed e-learning system with telepresence robot based on MINDSTORMS, Android powered tablet PC for video and MOODLE-based server side was developed.
W artykule przedstawiono typowe wady istniejących systemów e-learningowych opartych na Web 2.0 oraz zaproponowano podstawową strukturę ich nowej generacji. Kluczowym elementem tego rozwiązania jest robot telepresence sterowany za pomocą interfejsu WWW z elementami autonomicznego zachowania. Drugą ważną cechą jest wbudowany wizualny język programowania (VPL) pozwalający na wzmocnienie zarówno procesu uczenia się, jak i autonomii robota telepresence. Wykorzystano system oparty na MINDSTORMS, tablet PC działający pod systemem Android do wideokonferencji i serwer MOODLE do konstrukcji działającego prototypu zaproponowanego systemu e-learningowego z robotem telepresence.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 36 (2013), s. 327–332