Repozytorium UR

Pomiędzy oficjalnym wizerunkiem a prawdą wykorzystania ICT w gospodarce

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Sala, Jolanta
dc.contributor.author Tańska, Halina
dc.date.accessioned 2021-07-07T11:01:10Z
dc.date.available 2021-07-07T11:01:10Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.citation Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 36 (2013), s. 194–205 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.isbn 978-83-7338-982-3
dc.identifier.issn 1898-5084
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/6544
dc.description.abstract Autorki przedstawiają syntetycznie oficjalny wizerunek stanu wykorzystania ICT w gospodarce na podstawie badań i publikacji publicznych służb statystycznych (GUS), a w szczególności danych dotyczących pięciu technologii ICT stosowanych przez polskie przedsiębiorstwa. Niestety, publikowane mierniki mają znikomą użyteczność w kontekście rozpoznania prawdziwego poziomu wykorzystywania ICT w gospodarce, choć pogłębiona analiza ukazuje prawdziwe oblicze tego zjawiska. W odniesieniu do wyników ogólnopolskich badań GUS prezentowane są także wyniki pogłębionych badań własnych w przedsiębiorstwach przemysłowych województwa pomorskiego, które stanowią rozszerzenie diagnozy i wykazują wyraźnie, że wykorzystanie ICT w polskich przedsiębiorstwach jest dalekie od satysfakcjonującego. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract The authors present synthetically an official image of the use of ICT in the economy on the basis of studies and publications of public statistical services (CSO – Central Statistical Office), and, in particular, data on the five ICT used by Polish enterprises. Unfortunately published measures are of low usefulness in the context of recognition of the true level of ICT use in the economy, although an in-depth analysis reveals a true face of this worrying phenomenon. With regard to the results of the nationwide survey of CSO the authors present the results of their own more detailed research conducted in industrial enterprises of Pomorskie Voivodeship, which are the extension of the diagnosis and show clearly that ICT use in Polish enterprises is far from satisfactory. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ *
dc.title Pomiędzy oficjalnym wizerunkiem a prawdą wykorzystania ICT w gospodarce pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje