Znaczenie informacji w obszarze bezpieczeństwa narodowego

Obrazek miniatury
Data
2013
Autorzy
Nowacki, Gabriel
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
W artykule wyjaśniono termin „informacja” oraz przedstawiono znaczenie informacji w systemie informacyjnym oraz działaniu celowym. Potencjalny agresor dokonując destrukcji systemów informacyjnych może sparaliżować funkcjonowanie organizacji lub całego państwa. Świadczy to o tym, że zagrożenia w sferze informacyjnej stają się realnym zagrożeniem dla bezpieczeństwa narodowego. Aby się przed tym uchronić, potrzebna jest wiedza o stanie otoczenia i rodzących się przesłankach zagrożeń. Elementem kluczowym w tym zakresie staje się posiadanie przewagi informacyjnej, którą można uzyskać przez prowadzenie operacji informacyjnych.
The paper refers to term of information and the importance of information in information systems and purpose action. Potential aggressor causing destruction of information systems can cripple functioning of organization or all over the nation. It means, that threats of information sphere are getting real threats for National Security. The knowledge of surrounding area situation and the occurrence of the threats is required to defend. The key element in mentioned range is got information dominance, that can be given by realization of information operations.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 36 (2013), s. 107–123