Repozytorium UR

Polska potrzebuje zintegrowanego rozwoju

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Woźniak, Michał Gabriel
dc.date.accessioned 2021-07-02T10:56:15Z
dc.date.available 2021-07-02T10:56:15Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.citation Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 37(1)/2014, s. 123–141 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.isbn 978-83-7996-020-0
dc.identifier.issn 1898-5084
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/6504
dc.description.abstract Wnioskowanie autora wyprowadzane jest z założenia, że zdolność utrzymywania stałości parametrów wewnętrznych w każdym systemie zamkniętym lub otwartym jest warunkiem jego równowagi. Z tego założenia wyprowadzono nowe podejście do rozwoju. Jest ono oparte na badaniu ośmiu sfer: ekonomicznej, politycznej, społecznej, konsumpcji, technologicznej, kapitału ludzkiego, aksjologicznej oraz natury i biologii. Ten ośmiosferyczny model posłużył do identyfikacji zewnętrznych ograniczeń integracji procesów rozwojowych i głównych przejawów dezintegracji rozwoju społeczno-ekonomicznego w Polsce oraz wskazania instytucjonalnych i systemowych warunków harmonizowania procesów rozwojowych. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract Author’s inference is derived from the assumption that the ability to maintain stability of internal parameters in open or closed system is required for its balance. This basis led to the development of a new approach. It is based on a study of eight spheres: economic, political, social, consumption, technological, human capital, axiological, nature and biology. This model was used to identify the external limits of integration processes of development and disintegration of the main manifestations of socio-economic development in Poland and the designation of institutional and systemic conditions that harmonize development processes. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ *
dc.subject rozwój zrównoważony pl_PL.UTF-8
dc.subject gospodarka Polski pl_PL.UTF-8
dc.subject polityka gospodarcza pl_PL.UTF-8
dc.subject sustainable development pl_PL.UTF-8
dc.subject Polish economy pl_PL.UTF-8
dc.subject economic policy pl_PL.UTF-8
dc.title Polska potrzebuje zintegrowanego rozwoju pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje