Repozytorium UR

Unia Europejska wobec regulacji globalnych rynków finansowych

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Grosse, Tomasz Grzegorz
dc.date.accessioned 2021-07-02T10:39:45Z
dc.date.available 2021-07-02T10:39:45Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.citation Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 37(1)/2014, s. 85–103 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.isbn 978-83-7996-020-0
dc.identifier.issn 1898-5084
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/6501
dc.description.abstract Celem niniejszego artykułu jest analiza polityki zewnętrznej Unii Europejskiej w odniesieniu do regulacji rynków finansowych. Szczególnie interesuje mnie perspektywa geoekonomiczna. A konkretnie to, czy można dostrzec powiązania między interesami geopolitycznym aktorów europejskich a podejmowanymi inicjatywami wobec rynków finansowych w skali globalnej. Zamierzam też zweryfikować hipotezę o słabości zewnętrznej polityki gospodarczej UE w omawianym obszarze. Wynika ona nie tylko z niewystarczających instytucji i zasobów finansowych, ale przede wszystkim słabości geopolitycznej UE. Bolączką Unii jest m.in. brak odpowiedniej strategii geoekonomicznej. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract The main purpose of this article is to analyze the external policy of the European Union with regard to the regulation of financial markets. I am particularly interested in geo-economic perspective. Specifically, whether it can be seen the links between geopolitical interests of European actors and initiatives undertaken to global financial markets. The main hypothesis is about the weakness of external economic policy of the EU in regulation of global financial markets. It results not only from inadequate institutions and financial resources, but above all the EU’s geopolitical weakness, which includes lack of Union adequate geo-economic strategy. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ *
dc.subject geoekonomia pl_PL.UTF-8
dc.subject polityka zewnętrzna wobec rynków finansowych pl_PL.UTF-8
dc.subject Unia Europejska pl_PL.UTF-8
dc.subject geo-economics pl_PL.UTF-8
dc.subject external policy towards the financial markets pl_PL.UTF-8
dc.subject the European Union pl_PL.UTF-8
dc.title Unia Europejska wobec regulacji globalnych rynków finansowych pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje