Repozytorium UR

Interdyscyplinarna natura paradygmatu rozwoju – uwarunkowania i propozycje usprawnienia dialogu

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Słodowa-Hełpa, Małgorzata
dc.date.accessioned 2021-06-23T12:39:46Z
dc.date.available 2021-06-23T12:39:46Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.citation Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 41(1)/2015, s. 67–92 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 1898-5084
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/6343
dc.description.abstract Na tle krytyki ekonomii, słabo radzącej sobie z współczesnymi wyzwaniami, zbyt małej otwartości ekonomii głównego nurtu na stanowiska heterodoksyjne oraz na inne dyscypliny naukowe oraz postulatów dotyczących pluralizmu metodologicznego i rosnącej potrzeby jej otwierania się na dorobek innych nauk, w artykule przedstawione zostały wybrane propozycje usprawnienia dialogu oraz przełamywania barier w zakresie wyjaśniania mechanizmu zintegrowanego rozwoju. Ta niezbędna integracja tak wewnątrz dyscypliny, jak i w skali interdyscyplinarnej stanowi bowiem trudne wyzwanie dla środowiska naukowego w dziedzinie nauk społecznych. Spośród propozycji zgodnego połączenia sił wybrane zostały stanowiska: T. Borysa, M.G. Woźniaka, E. Ostrom i R. Domańskiego. Osadzone one zostały w kontekście inspiracji wypływających z dorobku nowej ekonomii instytucjonalnej, odkrywanej na nowo koncepcji dobra wspólnego oraz rodzącej się ekonomii zrównoważonego rozwoju. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract Against the background of criticism of economics, poor as they cope with contemporary challenges, too little openness to mainstream economics and heterodox positions to other disciplines and methodological pluralism demands and grow-more needs of its opening up to the achievements of other sciences, has been presented in the article-ly selected proposals to improve the dialogue and overcoming barriers in terms of explaining the mechanism of integrated development. The need for integration as in-intake grid discipline, and in a multi-disciplinary constitutes a difficult challenge for the scientific community in the field of social sciences. Among the proposals in accordance teaming were selected positions: T. Borys, M.G. Woźniak, E. Ostrom, R. Domański. They were embedded in the context of in-inspiration flowing from the output of the new institutional economics, flipped on the concept of the common good of the newly emerging economies and sustainable development. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ *
dc.subject rozwój zintegrowany pl_PL.UTF-8
dc.subject rozwój zrównoważony pl_PL.UTF-8
dc.subject metodologia ekonomii pl_PL.UTF-8
dc.subject nowa ekonomia instytucjonalna pl_PL.UTF-8
dc.subject ekonomia zrównoważonego rozwoju pl_PL.UTF-8
dc.subject koncepcja dobra wspólnego pl_PL.UTF-8
dc.subject development of an integrated pl_PL.UTF-8
dc.subject sustainable development pl_PL.UTF-8
dc.subject methodology of economics pl_PL.UTF-8
dc.subject new institutional economics pl_PL.UTF-8
dc.subject economics of sustainable development pl_PL.UTF-8
dc.subject the concept of the common good pl_PL.UTF-8
dc.title Interdyscyplinarna natura paradygmatu rozwoju – uwarunkowania i propozycje usprawnienia dialogu pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje