Repozytorium UR

Pnictogen modified Ge-Ga-Se(Te)-based glasses for optoelectronic devices

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Szlęzak, Jakub
dc.date.accessioned 2021-05-07T08:34:02Z
dc.date.available 2021-05-07T08:34:02Z
dc.date.issued 2021-05-10
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/6226
dc.description Promotor: dr hab. Józef Cybulski, prof. UR - 200 s. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract Szkła chalkogenkowe wykorzystywane są jako materiały dla nowoczesnej fotoniki ze względu na relatywnie niskie koszty wytwarzania. Stosunkowo łatwo osiągalna w procesie produkcji wysoka powtarzalność właściwości szkieł, a także łatwość ich kształtowania oraz wysoka transmisja, zwłaszcza w przypadku szkieł opartych na Se i Te, powodują, że mogą być one stosowane jako urządzenia optyczne (pasywne i aktywne włókna oraz soczewki), a także jako elementy urządzeń półprzewodnikowych. Materiały oparte o chalkogenki znajdują powszechnie zastosowanie zarówno w obszarze cywilnym, np. medycznym, jak i w obszarze militarnym. W trakcie niniejszych badań w celu dalszej optymalizacji właściwości termodynamicznych, mechanicznych, elektrycznych oraz optycznych aktualnych szkieł wytworzono szereg nowych modyfikacji tych materiałów, przeprowadzono także szczegółową charakteryzację uzyskanych materiałów szklanych i szklano-ceramicznych. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract Chalcogenide glasses compose convenient and cost-effective functional media for modern photonics. Due to easy reproducibility and shaping supplemented with an excellent IR transparency, especially in the case of Se- and Te-based glasses they could be employed for many optical (passive and active fibers, lenses, etc) and semiconductive applications. It allows usage of these materials for numerous fields such as civil, military, and medical sectors. Seeking new modifications, a number of amorphous and glass-ceramic systems has been synthesized to optimize and characterize their thermodynamic, mechanical, electrical, and optical properties. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso eng pl_PL.UTF-8
dc.publisher Uniwersytet Rzeszowski pl_PL.UTF-8
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ *
dc.subject chalcogenide glasses pl_PL.UTF-8
dc.subject DSC pl_PL.UTF-8
dc.subject IR spectroscopy pl_PL.UTF-8
dc.subject glass-ceramic alloys pl_PL.UTF-8
dc.subject optical fibers pl_PL.UTF-8
dc.subject szkła chalkogenkowe pl_PL.UTF-8
dc.subject spektroskopia IR pl_PL.UTF-8
dc.subject stopy szklano-ceramiczne pl_PL.UTF-8
dc.subject włókna optyczne pl_PL.UTF-8
dc.title Pnictogen modified Ge-Ga-Se(Te)-based glasses for optoelectronic devices pl_PL.UTF-8
dc.title.alternative Szkła z układu Ge-Ga-Se(Te) modyfikowane pniktogenami dla urządzeń optoelektronicznych pl_PL.UTF-8
dc.type doctoralThesis pl_PL.UTF-8


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje