Pnictogen modified Ge-Ga-Se(Te)-based glasses for optoelectronic devices

Abstrakt
Szkła chalkogenkowe wykorzystywane są jako materiały dla nowoczesnej fotoniki ze względu na relatywnie niskie koszty wytwarzania. Stosunkowo łatwo osiągalna w procesie produkcji wysoka powtarzalność właściwości szkieł, a także łatwość ich kształtowania oraz wysoka transmisja, zwłaszcza w przypadku szkieł opartych na Se i Te, powodują, że mogą być one stosowane jako urządzenia optyczne (pasywne i aktywne włókna oraz soczewki), a także jako elementy urządzeń półprzewodnikowych. Materiały oparte o chalkogenki znajdują powszechnie zastosowanie zarówno w obszarze cywilnym, np. medycznym, jak i w obszarze militarnym. W trakcie niniejszych badań w celu dalszej optymalizacji właściwości termodynamicznych, mechanicznych, elektrycznych oraz optycznych aktualnych szkieł wytworzono szereg nowych modyfikacji tych materiałów, przeprowadzono także szczegółową charakteryzację uzyskanych materiałów szklanych i szklano-ceramicznych.
Chalcogenide glasses compose convenient and cost-effective functional media for modern photonics. Due to easy reproducibility and shaping supplemented with an excellent IR transparency, especially in the case of Se- and Te-based glasses they could be employed for many optical (passive and active fibers, lenses, etc) and semiconductive applications. It allows usage of these materials for numerous fields such as civil, military, and medical sectors. Seeking new modifications, a number of amorphous and glass-ceramic systems has been synthesized to optimize and characterize their thermodynamic, mechanical, electrical, and optical properties.
Opis
Promotor: dr hab. Józef Cybulski, prof. UR - 200 s.
Słowa kluczowe
chalcogenide glasses , DSC , IR spectroscopy , glass-ceramic alloys , optical fibers , szkła chalkogenkowe , spektroskopia IR , stopy szklano-ceramiczne , włókna optyczne
Cytowanie