Repozytorium UR

Tajemnica studentów prawa w związku ze świadczeniem pomocy prawnej i odbywaniem praktyk zawodowych

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Sawczenko, Aleksandra
dc.contributor.author Sołkiewicz, Weronika
dc.date.accessioned 2021-01-27T15:22:18Z
dc.date.available 2021-01-27T15:22:18Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier.citation Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Prawnicza. Prawo, t. 29/2020, s. 393–404 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 1643-0484
dc.identifier.issn 1730-3508
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/5961
dc.description.abstract Celem artykułu jest przedstawienie problematyki ochrony i obowiązywania tajemnic zawodowych związanych z zawodami prawniczymi na gruncie odbywania praktyk oraz zdobywania doświadczenia przez studentów kierunku prawo. Zakres obowiązywania tajemnicy, a także rozważania jej dotyczące zostały opracowane w odniesieniu do najczęściej wybieranych przez studentów miejsc, w których nabywają umiejętności praktycznych, a mianowicie sądów, studenckich poradni prawnych i kancelarii. W trakcie tworzenia publikacji przeprowadzona została krótka ankieta dotycząca m.in. odbywania praktyk, form nawiązywanej współpracy i opinii studentów oraz absolwentów na temat ochrony tajemnic zawodowych, której wyniki zostały opisane w artykule. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract The aim of the article is to present the issues of protection and validity of professional secrets related to legal professions on the basis of internships and gaining experience by law students. The scope of the secrecy and its considerations have been developed with relation to the places most frequently chosen by students where they gain practical skills, as courts, student legal clinics and law firms. In the process of creating the publication, a short questionnaire concerning internships, forms of cooperation and students and graduates opinions on the protection of professional secrets was conducted, the results of which are described in the article. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ *
dc.subject tajemnica zawodowa pl_PL.UTF-8
dc.subject tajemnica pl_PL.UTF-8
dc.subject student prawa pl_PL.UTF-8
dc.subject praktyki studenckie pl_PL.UTF-8
dc.subject professional secret pl_PL.UTF-8
dc.subject attorney-client privilege pl_PL.UTF-8
dc.subject secret pl_PL.UTF-8
dc.subject law student pl_PL.UTF-8
dc.subject internship pl_PL.UTF-8
dc.title Tajemnica studentów prawa w związku ze świadczeniem pomocy prawnej i odbywaniem praktyk zawodowych pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/znurprawo.2020.29.27


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje